85/2022 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες Δήμου Πρέβεζας για το οικ.έτος 2022

85/2022 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες Δήμου Πρέβεζας για το οικ.έτος 2022

ημοτικές85