856/2021 Έγκριση της αρ. 736/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

856/2021 Έγκριση της αρ. 736/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

856