86/2021 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Σ018 Έργα διαμόρφωσης κοιμητηρίων Δήμου Πρέβεζας».

86/2021 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Σ018 Έργα διαμόρφωσης κοιμητηρίων Δήμου Πρέβεζας».

86