89/2020 Έγκριση μετακίνησης αιρετών για να λάβουν μέρος σε ημέρα πληροφόρησης για την υλοποίηση πράξεων ενταγμένων στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στα Γιάννενα.

89/2020 Έγκριση μετακίνησης αιρετών για να λάβουν μέρος σε ημέρα πληροφόρησης για την υλοποίηση πράξεων ενταγμένων στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στα Γιάννενα.

89_2020