93/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΣΧΟΛΙΚΟ»τεμ.132 Κοινότητας Ν. Σαμψούντας, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

93/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΣΧΟΛΙΚΟ»τεμ.132 Κοινότητας Ν. Σαμψούντας, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

93_2020