95/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού υπολογιστή (server) του Δήμου Πρέβεζας.

95/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού υπολογιστή (server) του Δήμου Πρέβεζας.

95_2020