95/2021 Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης τιμών που αφορούν στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΑΤ12 Πρόσκλησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”

95/2021 Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης τιμών που αφορούν στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΑΤ12 Πρόσκλησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”

95