96/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση των Αποκριάτικων εκδηλώσεων σε όλες τις Δ.Ε. Ενότητες του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και των εκδηλώσεων για τα Παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρή Δευτέρα

96/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση των Αποκριάτικων εκδηλώσεων σε όλες τις Δ.Ε. Ενότητες του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και των εκδηλώσεων για τα Παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρή Δευτέρα

96_2020