97/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ΕΦΟΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την διεξαγωγή του «Πανελλαδικού Βαθμολογούμενο Πρωταθλήματος τένις κατηγορίας 12 ετών αγόρια – κορίτσια» στο Δήμο Πρέβεζας στις 11-15 Μαρτίου 2022

97/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ΕΦΟΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την διεξαγωγή του «Πανελλαδικού Βαθμολογούμενο Πρωταθλήματος τένις κατηγορίας 12 ετών αγόρια – κορίτσια» στο Δήμο Πρέβεζας στις 11-15 Μαρτίου 2022

97