98/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 35,00 στρ. στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙ» Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότ. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας

98/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 35,00 στρ. στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙ» Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότ. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας

98