99/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ», έκτασης 31,123 στρ., Κοινότητας Λούρου , Δημ.Ενότ. Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

99/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ», έκτασης 31,123 στρ., Κοινότητας Λούρου , Δημ.Ενότ. Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

99