99/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 25.002,37 τ.μ., τμήμα του υπ’αριθμ. 1090, διανομής 1929 στη Κτηματική περιοχή Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού

99/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 25.002,37 τ.μ., τμήμα του υπ’αριθμ. 1090, διανομής 1929 στη Κτηματική περιοχή Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού

99