Έντυπα αίτησης, εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης για τους δικαιούχους χρήσης ταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πρέβεζας

Έντυπα αίτησης, εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης για τους δικαιούχους χρήσης ταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πρέβεζας

Κατεβάστε την αίτηση εδώ (και σε pdf μορφή εδώ), την εξουσιοδότηση εδώ και την υπεύθυνση δήλωση εδώ