Ανάρτηση προσωρινών πινάκων διαδικασίας επιλογής εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολ έτος 2022-2023

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων διαδικασίας επιλογής εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολ έτος 2022-2023

Δείτε εδώ τους πίνακες και κατεβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση για ερωτήματα / ενστάσεις