Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σ022 Έργα επισκευής και συντήρησης σχολείων Δήμου Πρέβεζας»

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σ022 Έργα επισκευής και συντήρησης σχολείων Δήμου Πρέβεζας»

09_15