Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας»

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας»

05_10