Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ»

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ»

10_04