Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Σ021 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Σ021 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

09_30