Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας»

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας»

08_27