Ανακοίνωση διεξαγωγής της κλήρωσης των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ύδρευση Λούρου από πηγές Σκάλας»

Ανακοίνωση διεξαγωγής της κλήρωσης των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ύδρευση Λούρου από πηγές Σκάλας»

04_19_8344