Ανακοίνωση κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής του έργου «Έργα επισκευής και συντήρησης σχολείων Δήμου Πρέβεζας»

Ανακοίνωση κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής του έργου «Έργα επισκευής και συντήρησης σχολείων Δήμου Πρέβεζας»

07_31