Ανακοίνωση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας έως την Δευτέρα 22 Μαρτίου

Ανακοίνωση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας έως την Δευτέρα 22 Μαρτίου

03_16