Ανακοίνωση νέας παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων δικαιώματος επι οικογενειακού τάφου

Ανακοίνωση νέας παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων δικαιώματος επι οικογενειακού τάφου

04_23