Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινότητας για την δωρεάν είσοδο των ωφελουμένων σε χώρους αρμοδιότητας του Υπ. Πολιτισμού

Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινότητας για την δωρεάν είσοδο των ωφελουμένων σε χώρους αρμοδιότητας του Υπ. Πολιτισμού

08_09