Απόφαση επαναδημοσίευσης του διαγωνισμού για υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση Παραδοτέων του έργου MileSTONES III

Απόφαση επαναδημοσίευσης του διαγωνισμού για υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση Παραδοτέων του έργου MileSTONES III

333