Βεβαίωση τελών ύδρευσης α’ εξαμήνου 2018 για τη Δ.Ε. Λούρου

Βεβαίωση τελών ύδρευσης α’ εξαμήνου 2018 για τη Δ.Ε. Λούρου

07_22