Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»

Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»

05_17