Διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στο Δήμο Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από την 14/05/2021 έως και την 24/05/2021

Διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στο Δήμο Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από την 14/05/2021 έως και την 24/05/2021

05_18