Διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στο Δήμο Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από την 29/03/2021 έως και την 05/04/2021

Διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στο Δήμο Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από την 29/03/2021 έως και την 05/04/2021

03_29