Δράση εικαστικής παρέμβασης από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας

Δράση εικαστικής παρέμβασης από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας

09_28