Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας σχετικά με τις αλλαγές στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για πιστοποίηση αναπηρίας

Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας σχετικά με τις αλλαγές στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για πιστοποίηση αναπηρίας

10_12