Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων

05_12