Κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίου Πρέβεζας – αίτηση εκταφής

Κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίου Πρέβεζας – αίτηση εκταφής

Κατεβάστε τον κανονισμό εδώ, την τροποποίησή του εδώ, και την αίτηση εκταφής εδώ