Πρακτικό επιλογής καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας»

Πρακτικό επιλογής καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας»

09_26