Πρακτικό της επιτροπής καταγραφής και απόδοσης θέσεων λαϊκών αγορών Δήμου Πρέβεζας

Πρακτικό της επιτροπής καταγραφής και απόδοσης θέσεων λαϊκών αγορών Δήμου Πρέβεζας

12_09