Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης για τις εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολ. έτος 2020-2021

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης για τις εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολ. έτος 2020-2021

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων ξεκινά από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και τελειώνει την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.

Οι ενστάσεις να σταλούν μόνο ηλεκτρονικά στο email soulaki@1485.syzefxis.gov.gr