Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης θέσης στους πωλητές που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά Πρέβεζας

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης θέσης στους πωλητές που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά Πρέβεζας

11_18