Ερωτηματολόγιο συμμετοχής στην πρώτη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας

Ερωτηματολόγιο συμμετοχής στην πρώτη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας

Για να καταθέσετε την άποψή σας πατήστε στο παρακάτω link:

https://goo.gl/forms/w9XZ7NxmyonTI1E52

 

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο