Διακήρυξη δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας με τίτλο: «Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού με ηλεκτρονική δημοπρασία»

Διακήρυξη δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας με τίτλο: «Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού με ηλεκτρονική δημοπρασία»

05_02