Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα κολύμβησης 2μηνης απασχόλησης

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα κολύμβησης 2μηνης απασχόλησης

06_21