Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Δημοτικού Αστυνόμου

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Δημοτικού Αστυνόμου

06_17