Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου για το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Πρέβεζας

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου για το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα της προκήρυξης