Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ΤΕ Μουσικού Καθηγητή Πνευστών για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2021-22

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ΤΕ Μουσικού Καθηγητή Πνευστών για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2021-22

10_06