Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 10 ατόμων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 10 ατόμων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

01_25