Ανακοίνωση πρόσληψης μουσικών με σύμβαση ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου

Ανακοίνωση πρόσληψης μουσικών με σύμβαση ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ και τη σχετική αίτηση εδώ