Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2023-24

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2023-24

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία δέκα εφτά (17) θέσεων μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2023-24.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 4.9.2023 έως και 13.09.2023.

Κατεβάστε εδώ τη σχετική αίτηση.