Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

07_14