Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 11/04/2024 έως και 22/04/2024.

Κατεβάστε εδώ τη σχετική αίτηση και εδώ το Παράρτημα της ανακοίνωσης.