Ανακοίνωση πρόσληψης 1 (ενός) ατόμου ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα κολύμβησης με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ανακοίνωση πρόσληψης 1 (ενός) ατόμου ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα κολύμβησης με σύμβαση ΙΔΟΧ

07_26