Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων, με σύμβαση ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας, αναποδοτικού χαρακτήρα

Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων, με σύμβαση ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας, αναποδοτικού χαρακτήρα

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού